Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Nồng độ Parfum

Parfumparfum (hay perfume) chứa nồng độ tinh chất nước hoa cao nhất. Các lớp hương đầu, hương giữa và hương cuối rõ nét và có sự chuyển giao dần. Đây là hương thơm nồng và bền mùi nhất, lý tưởng nhất là xức lên các điểm mạch trên cơ thể

800,000₫ - 7,500,000₫
400,000₫ - 4,700,000₫
400,000₫ - 2,850,000₫
400,000₫ - 3,150,000₫
650,000₫ - 4,300,000₫