Giỏ hàng

Thời gian lưu hương của nước hoa

Trong ngành công nghiệp nước hoa, khái niệm “độ lưu hương” (hoặc “độ bền mùi”) là một yếu tố quan trọng để đánh giá thời gian mà một loại nước hoa tồn tại và tỏa hương sau khi được áp dụng lên da hoặc vật khác. Độ lưu hương đo lường sự bền bỉ của mùi hương, tức là thời gian mà mùi hương còn tồn tại và có thể cảm nhận được sau khi bạn đánh nó lên da.

Độ lưu hương là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong ngành công nghiệp nước hoa, đặc biệt đối với những người thiết kế nước hoa và người dùng. Điều này bởi vì nó có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm của người dùng và quyết định xem một loại nước hoa có phù hợp với mục đích sử dụng của họ hay không.

Tạm ổn - 3h đến 6h

210 sản phẩm

Lâu - 7h đến 12h

266 sản phẩm

Rất lâu - Trên 12h

83 sản phẩm

Gọi ngay 096 599 8668