Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Hương gỗ hoa cỏ xạ hương

Đây là mùi hương nước hoa với hương gỗ làm chủ đạo và ngự trị tại lớp hương giữa, đi cùng với nó là hương hoa cỏ mở đầu (violet và lan Nam Phi) và kết thúc bằng hương xạ hương nồng nàn ở lớp hương cuối


300,000₫ - 2,150,000₫
300,000₫ - 1,800,000₫
300,000₫ - 2,300,000₫
Hết hàng
350,000₫ - 2,650,000₫
330,000₫ - 2,200,000₫